Trò chơi bắn tàu

1 Cách chơi và luật chơi trò chơi bắn tàu

Kiểu 1

Chia nhóm: chia người chơi thành các nhóm, mỗi nhóm mang số từ 1 đến hết. Các thành viên trong nhóm nắm chặt tay nhau

Quản trò chỉ một nhóm: quản trò chỉ một nhóm bất kỳ, nhóm đó ngồi xuống, hai nhóm kế bên đổi chỗ cho nhau. Xong nhóm giữa đứng lên

Tiếp tục trò chơi: quản trò có thể tăng dần độ khó để trò chơi vui hơn, như: thay đổi cách di chuyển, bổ sung tiếng kêu nhóm...

Thua: các thành viên nhóm nào bị rời tay trong khi di chuyển là nhóm đó phạm quy, phải ngồi xuống. Không được xô đẩy nhau khi di chuyển

Kiểu 2

Chia nhóm: chia người chơi thành các nhóm, mỗi nhóm mang số từ 1 đến hết. Các thành viên trong nhóm nắm chặt tay nhau

3 thành viên phụ trách 3 từ khác nhau: người bên trái người ở giữa nói từ "Cắc", người bên phải người ở giữa nói từ "Cụp" và người ở giữa nói từ "Đùng"

Quản trò chỉ một nhóm bất kỳ: nhóm đó vừa nhún vừa hô theo thứ tự "Cắc - Cụp - Đùng" và hô to bắn vào một tàu số khác bất kỳ (ví dụ: Cắc, cụp, đùng - tàu 5)

Ghi nhớ: bắt buộc các thành viên hô đúng thứ tự chữ cái và khi hô số tàu bắn thì bắt buộc cả ba thành viên cùng hô đúng con số tàu cần bắn. Vì sẽ có hai tàu sẽ bắn qua bắn lại với nhau rất nhiều lần vì thế người quản trò quy định là không được bắn quá 3 lần

2 Mục tiêu và ý nghĩa trò chơi

Rèn luyện phản xạ nhanh nhạy, tăng cường khả năng vận động cho người chơi


 Trò chơi đi chợ

Trò chơi tôi bảo 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống