Trò chơi bắn tên

1 Chuẩn bị

Địa điểm: trong phòng hoặc ngoài trời

2 Cách chơi trò chơi bắn tên

Các thành viên vỗ tay: theo nhịp

Quản trò nói: Bắn tên! Bắn tên

Các thành viên đáp: Tên chi? Tên chi?

Quản trò nói: Tên Lan! Tên Lan!

Bạn Lan tiếp tục: theo nhịp và gọi tên một bạn bất kỳ trong số những người chơi. Để tăng độ khó cho trò chơi thì quản trò có thể yêu cầu người chơi ghép thêm 1 từ láy chỉ tính từ cho tên đó. Ví dụ bạn Lan long lanh bắn bạn Hùng hung hăng....

3 Luật chơi

Ai gọi tên bị ngắt quãng hay không gọi được tên bạn khác là phạm quy


 Trò chơi sóng biển

Trò chơi hoa nụ - hoa nở - hoa tàn 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống