Trò chơi bưởi chua

1 Chuẩn bị

Thuộc lòng: Thuộc câu băng reo 'Buổi trưa ăn bưởi chua'

1 Cách chơi trò bưởi chua

Đọc câu băng reo: Đọc câu băng reo trên 5 lần liên tục trong 1 hơi thở, không được lấy hơi 2 lần.

Tiếp tục: Sau khi xong tiến hành đổi người kế tiếp, ai thực hiện bị ngắt hơi hoặc đọc sai là phạm quy.

3 Ghi chú

Về năng lực người quản trò: giọng nói to, rõ, nói đúng giọng, thuộc lời.

Về tình huống phát sinh và cách xử lí: người chơi bị ngắt hơi hoặc đọc quá chậm. Yêu cầu tăng tốc độ câu nói.


 Trò chơi hai con thằn lằn con

Trò chơi hữu nghị hungari (Sol đô) 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống