Trò chơi cảm thông

1 Cách chơi trò chơi cảm thông

Mỗi đội cử 1 người: làm "người bị câm"

Các đội xếp thành hàng dọc: cách đều nhau và xa với người quản trò

Thổi còi: Khi nghe còi thổi, người câm chạy đến người quản trò

Quản trò sẽ nói tên một vật gì đó: và yêu cầu các người câm về diễn đạt bằng độc tác cho đội nhận ra vật đi tìm

Thắng: đội nào tìm được vật trước và mang đến cho người quản trò sẽ thắng

2 Ý nghĩa trò chơi

Tập cho người chơi sự nhạy bén, biết tập trung lắng nghe, có ý thức

Thái độ cảm thông và biết chia sẻ với những người bị khiếm khuyết trên cơ thể

3 Luật chơi trò chơi cảm thông

Người câm chỉ diễn đạt bằng điệu bộ các vật mà quản trò yêu cầu, không được chỉ, trỏ vào vật cụ thể ở trong phòng

Trong trường hợp mọi người đều biết Morse, người câm có thẻ dùng tay đánh Morse


 Trò chơi làm toán cộng

Trò chơi nghe và đoán tiếng động vật 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống