Trò chơi chạy chuyền bóng

1 Chuẩn bị

Quả bóng: Quả bóng đá hoặc quả bóng chuyền

2 Cách chơi trò chạy chuyền bóng

Vẽ mức đi: Trên sân vẽ hai mức đi và đến cách nhau từ 100 - 200m

Chia đội: Người tham gia chơi chia làm các đội xếp hàng đôi ở mức đi. Cứ hai người chơi thì có một quả bóng.

Các đội bắt đầu đi: Khi có lệnh xuất phát, các đội bắt đầu đi.

Vừa đi vừa chuyền bóng: Hai người vừa đi vừa chuyền bóng cho nhau vừa đếm. Đội nào đến đích trước sau khi đã chuyền đủ một số lần tối thiểu sẽ thắng.

3 Ý nghĩa trò chơi

Rèn luyện sự nhanh nhẹn, quan sát cùng khả năng vận động cho người chơi.

4 Luật chơi

Các đôi (cặp) phải cách nhau ít nhất 3m và cứ đi hoặc chạy 3 bước lại chuyền cho nhau một lần.

Đôi nào làm rơi bóng trên đường đến đích sẽ bị loại hoặc phải chạy lại từ đầu.


 Trò chơi bắt bóng theo số

Trò chơi đưa bóng về rổ 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống