Trò chơi chiếc đồng hồ kì diệu

1 Chuẩn bị

Giấy A4

Viết

2 Cách chơi trò chiếc đồng hồ kì diệu

Vẽ chiếc đồng hồ: Mỗi học sinh tự vẽ 1 chiếc đồng hồ có đủ 12 giờ.

Giáo viên hướng dẫn học sinh hẹn giờ, mỗi giờ là 1 người bạn.

Ghi ra những gì mình nhớ: Mỗi học sinh tự ghi ra những gì mình nhớ được thông qua câu hỏi gợi ý ôn tập của giáo viên

Lưu ý: Học sinh chọn câu trả lời nào cũng được.

Gọi số giờ và từng học sinh: Giáo viên gọi số giờ và từng học sinh di chuyển để gặp bạn hẹn trong từng giờ, ghi lại kết quả của bạn.

Trình bày: Giáo viên mời 1 vài bạn học sinh lên trình bày

Tổng kết: Giáo viên tổng kết và bổ sung thêm ý cho học sinh.

3 Mục tiêu và ý nghĩa

Có khả năng ôn tập và thu nhận lại hệ thống kiến thức đã được học.

Tăng cường khả năng vận động và phán đoán vấn đề.

Sau khi kết thúc giờ học học sinh sẽ có được

  • Kiến thức: Lời giải cho các câu hỏi kiến thức ôn tập môn học.
  • Kỹ năng sống: Kỹ năng gợi mở và nắm bắt vấn đề, tư duy sáng tạo và kỹ năng hợp tác.

 Trò chơi giới hạn của trái đất

Trò chơi tôi gọi 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống