Trò chơi chùm nụm

1 Chuẩn bị

Không cần chuẩn bị gì

2 Cách chơi trò chùm nụm

Quy định hát: Quản trò quy định người chơi hát bài đồng dao

Chùm nụm chùm nẹo. 

Tay tí tay tiền.

Đồng tiền chiếc đũa.

Hạt lúa ba bông.

Tên trộm ăn cắp.

Trứng gà trứng vịt.

Bù xe bù xít.

Con rắn con rít.

Nó rít tay này.

Nắm tay lại: Tất cả người chơi phải nắm tay lại và xếp chồng lên nhau.

Tay người này xen kẽ tay người kia, không được để hai tay của mình gần nhau.

Người nào để tay đầu tiên chỉ đặt một tay và cũng được xem là người bị đầu tiên, tay còn lại dùng để chỉ mỗi từ trong bài đồng dao tương ứng với một nắm tay.

Hát đồng dao và trúng tay: Tất cả cùng hát bài đồng dao. Đến từ cuối cùng này trúng tay ai thì người đó bị người chỉ chặt ngang nắm tay của người đó, người rút nắm tay ra.

3 Luật chơi

Người bị phải chỉ thay cho người đầu tiên, vừa hát vừa chỉ các nắm tay các bạn chơi.

Cuộc chơi cứ thế tiếp tục đến hết các nắm tay thì trò chơi kết thúc.


 Trò chơi dung dăng dung dẻ

Trò chơi đi hài bảy dặm 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống