Trò chơi chuyền bóng tiếp sức

1 Chuẩn bị

Quả bóng: 1 quả

2 Cách chơi trò chuyền bóng tiếp sức

Chia người chơi thành các đội: Quản trò chia người chơi thành các đội. Mỗi đội 10 người, chia làm 5 cặp, cứ một cặp cách nhau 2m.

Hiệu lệnh bắt đầu: Khi có hiệu lệnh, cặp thứ nhất giữ bóng bằng giữa 2 cái đầu chụm lại và di chuyển đến cặp thứ hai và cứ thế cho đến hết. Đội nào về trước coi như thắng cuộc

3 Luật chơi

Trong khi di chuyển, đội nào làm rớt bóng sẽ bị trừ điểm (hoặc) đi lại từ đầu tùy theo quy định của quản trò.


 Trò chơi ngậm muỗng trong thau

Trò chơi đua ghe ngo ngược 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống