Trò chơi con lăng quăng

1 Chuẩn bị

Bài hát: Thuộc bài hát

Có con lăng quăng

Nó chạy lăng xăng

Có con thằn lằn

Làm bạn con lăng quăng.

2 Cách chơi trò con lăng quăng

Thành viên hát làm theo: Các thành viên vừa hát vừa thực hiện các động tác cử điệu

Câu 1: Hai tay chắp lại, để lên đầu

Câu 2: Lắc hông qua lại.

Câu 3: Hai tay chắp ra sau lưng.

Câu 4: Hai tay bắt chéo trước ngực.

3 Luật chơi

Ai thực hiện không đúng động tác thì phạm quy.


 Trò chơi con muỗi

Trò chơi hai con thằn lằn con 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống