Trò chơi dân gian dài - ngắn - cao - thấp

1 Cách chơi trò chơi dài - ngắn - cao - thấp

Quản trò quy định về động tác: Dài thì hai tay dang rộng. Ngắn: hai tay thu hẹp. Cao: một tay đưa ngang đầu, một tay ngang thắt lưng. Thấp: hai tay đưa ngang thắt lưng

Các thành viên nói và làm theo quản trò: Các thành viên phải bắt buộc nói và làm theo yêu cầu quản trò

Quản trò sẽ nói và làm theo khác nhau: ví dụ: hô "cao" nhưng động tác là "ngắn".... Ai không thực hiện được theo yêu cầu là phạm quy

2 Mục tiêu và ý nghĩa trò chơi

Rèn luyện phản xạ nhanh nhạy, tăng cường khả năng lắng nghe và vận động cho người chơi

3 Ghi chú

Có thể kết hợp với trò chơi khác để tăng tính hấp dẫn và độ khó của trò chơi như trò chơi Thụt - thò, trò chơi xòe nắm


 Trò chơi tôi bảo

Trò chơi thụt - thò 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống