Trò chơi đi chợ

1 Cách chơi trò chơi đi chợ

Quản trò quy định mệnh giá tiền theo giới tính người chơi: nam = 1000 đồng, nữ = 2000 đồng

Quản trò nói - các thành viên đáp: quản trò nói "Đi chợ! Đi chợ!" - các thành viên đáp "Mua gì? Mua gì?"

Quản trò nói - các thành viên làm: quản trò nói "Mua 7000 đồng rau!" - Các thành viên nhanh chóng chọn nhóm sao cho "mệnh giá" của nhóm bằng 7000 đồng.

Tiếp tục và loại người chơi: cứ thế, quản trò chọn số tiền và các món thực phẩm để thay thế vào câu: "Mua... đồng...!". Chú ý mỗi lượt chơi phải loại được một số người chơi. Vì vậy, sao mỗi lượt chơi, phải chọn số không trùng với những số trước đó hoặc tính toán để tìm được thành viên không có nhóm

2 Mục tiêu và ý nghĩa trò chơi

Rèn luyện phản xạ nhanh nhạy, tăng cường khả năng vận động cho người chơi

3 Luật chơi

Ai không tìm được nhóm hoặc nhóm không đủ giá trị của "mệnh giá" là bị loại.


 Trò chơi đá banh - bản chế

Trò chơi bắn tàu 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống