Trò chơi đưa bóng về rổ

1 Chuẩn bị

Quả bóng nhựa: Số lượng nhiều

Ngoài trời

2 Cách chơi trò chơi đưa bóng về rổ

Chia đội: Chia người chơi thành các đội, mỗi đội sẽ đứng thành một hàng dọc.

Quản trò thổi còi: Sau khi nghe tiếng còi của quản trò thổi lên thì từng thành viên của mỗi đội tiến lên để lấy bóng về cho đội mình.

(chạy lên lấy bóng, xong chạy về bỏ bóng vào rổ thì người tiếp theo mới được chạy lên).

Cách tính điểm: Mỗi quả bóng tương ứng với 1 điểm, đội nhiều quả bóng nhất, đúng luật nhất sẽ là đội chiến thắng.

3 Mục tiêu và ý nghĩa

  • Rèn luyện sự nhanh nhẹn.
  • Khả năng  vận động của người chơi

4 Luật chơi

Bắt buộc các đội phải chạy theo thứ tự và theo trình tự: người này về - người khác mới được chạy lên

(Nếu đội nào có thành viên chạy lên trước khi thành viên trước chưa về thì sẽ không được tính điểm quả bóng đó)


 Trò chơi chạy chuyền bóng

Trò chơi ai nhanh hơn 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống