Trò chơi dung dăng dung dẻ

1 Chuẩn bị

Số lượng chơi: Dưới 30 người

2 Cách chơi trò dung dăng dung dẻ

Vẽ vòng tròn: Quản trò sẽ vẽ các vòng tròn nhỏ trên đất (số vòng tròn ít hơn số người chơi).

Người chơi nắm, tạo hàng và đọc: Người chơi nắm áo tạo thành một hàng đi quanh các vòng trò và cùng đọc

Dung dăng dung dẻm dắt trẻ đi chơi, đi đến cổng trời, gặp cậu gặp mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà xới bếp, ngồi xệp xuống đây.

Tìm vòng trò và ngồi: Khi đọc đến hết chữ 'đây', người chơi nhanh chóng tìm một vòng trò và ngồi xệp xuống.

Bị loại và tiếp tục: Sẽ có một người không có vòng tròn để ngồi và bị loại. Tiếp tục xóa vòng tròn và chơi như trên.

Lại sẽ có 1 bạn không có, trò chơi tiếp tục khi chỉ còn 2 người.

3 Luật chơi

Trong 1 khoảng thời gian bạn nào không có vòng thì bị thua.

Hai bạn ngồi cùng 1 vòng, bạn nào ngồi xuống dưới trước là thắng.


 Trò chơi chi chi chành chành

Trò chơi chùm nụm 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống