Trò chơi giới hạn của trái đất

1 Chuẩn bị

2 Cách chơi trò giới hạn của trái đất

Chia nhóm: Chia lớp thành nhiều nhóm từ 7 - 10 học sinh

Phát tờ giấy: Phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy có chu vi khoảng 0.5m x 0.5m.

Đứng vào tờ giấy: Yêu cầu tất cả học sinh của từng nhóm phải đứng vào trong tờ giấy của nhóm mình, nhóm nào xếp vào nhanh nhất, nhóm đó chiến thắng.

Giáo viên đặt câu hỏi: Giáo viên đặt các câu hỏi liên quan đến ý nghĩa trò chơi và liên hệ đến kiến thức bài học.

3 Ý nghĩa và mục tiêu

Giúp học sinh hiểu rõ về trái đất (diện tích, chức năng, đặc điểm .... ) và phát triển tinh thần đồng đội.

Kiến thức: Biết đặc điểm trái đất và diện tích trái đất. Biết được các biện pháp hạn chế sự gia tăng dân số.

Kỹ năng sống: Kỹ năng hợp tác cùng nhau, kỹ năng sắp xếp, chia sẻ và biết yêu thương.


 Trò chơi tôi muốn

Trò chơi chiếc đồng hồ kì diệu 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống