Trò chơi hiểu ý đồng đội

1 Chuẩn bị

Bộ ngân hàng trò chơi: 5 bộ gồm các hành vi bày tỏ sự yêu mến và hành vi bày tỏ sự ghét bỏ (mỗi bộ khoảng 5-7 hành vi)

2 Cách chơi trò hiểu ý đồng đội

Nhận bộ ngân hàng trò chơi: Mời lần lượt 5 học sinh lên nhận 5 bộ ngân hàng trò chơi.

Diễn tả và đoán: Mỗi người sẽ dùng hành động không dùng lời nói để diễn tả hành vi có trong bộ ngân hàng để những người còn lại đoán.

Quà: Có qua cho người làm được nhiều hành vi mà mọi người đoán được và quà cho người đoán trúng hành vi

3 Ý nghĩa

Giúp người chơi thể hiện khả năng thấu hiểu người khác và khả năng nhạy bén.

Hành vi thể hiện sự ghét bỏ khi diễn đạt sẽ dễ dàng hơn là hành vi bày tỏ sự yêu thương. Vì thế, muốn người khác ghét ình thì dễ nhưng muốn người khác yêu mình thì khó.


 Trò chơi kéo co

Trò chơi tôi muốn 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống