Trò chơi if you're happy

1 Chuẩn bị

Thuộc bài hát: Cùng thuộc bài băng reo này

If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap). If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap).

If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap)...

2 Cách chơi trò if you're happy

Quản trò: Sau khi người quản trò hát hết câu, các thành viên vỗ tay 2 cái (2 nhịp).

Đổi lại: Những lần sau, quản trò đổi thành: giậm đôi chân (stomp our feet), gật đầu đi (nod your head)...

3 Luật chơi

Ai thực hiện không đúng theo quy định là phạm quy.


 Trò chơi tôi yêu tôi thương

Trò chơi lục vân tiên 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống