Trò chơi kéo co

1 Chuẩn bị

Dây: Sợi dây phải có độ chắc, bền

2 Cách chơi trò kéo co

Thi đấu: Khi bắt đầu thi đấu điểm chính giữa dây sẽ được canh ngay ngắn với 1 vạch thẳng trung tâm trên sân.

Đội thắng cuộc là đội kéo được điểm đánh dấu của đội đối phương vượt sang vạch thẳng trung tâm.

Chia đội: Chia các đội chơi và cho thi đấu cặp đôi

Loại trực tiếp: Thi đấu theo kiểu loại trực tiếp

Xác định bên thắng cuộc: Trên dây kéo co sẽ có 3 điểm đánh dấu: 1 điểm chính giữa dây, 2 điểm đánh dấu cho 2 đội ở 2 phía cách điểm chính giữa 4m.

3 Luật chơi

Trong khi thi đấu không được phép thay người.

Nếu đội nào có thành viên nào không thể tiếp tục kéo thì đội đó phải chấp nhận thiệt về người trong trận đấu đó.


 Trò chơi đi hài bảy dặm

Trò chơi hiểu ý đồng đội 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống