Trò chơi leo cầu ùm

1 Chuẩn bị

2 Cách chơi trò leo cầu ùm

Cách bố trí: Cầu ùm là một cây tre gốc được gác lên bờ ao chôn cọc giữ hai bên cho khỏi lăn, đầu ngọn được đặt trên cọc chéo mà lại treo bằng dây thừng.

Chơi: Khi có người lên cầu đung đưa, lủng liểng làm cho khi chơi vô cùng khó khăn hơn, nên tạo được không khí hào hứng sôi động.

Ở đầu cầu trên ao có cắm cờ hiệu. 

Phần nhiều những người dự chơi thường bị ngã 'ùm' xuống ao vì thế gọi trò chơi này là trò leo cầu ùm.

3 Luật chơi

Ai đi lên hết cầu lấy được lá cờ trở về mà không bị ngã là thắng cuộc.

Ai bị ngã khi đang đi trên cầu là bị loại.

Khi lấy được cờ phải quay trở lại đường cũ, không được nhảy hoặc bước ngang ra ngoài.

4 Ghi chú

Cẩn thận khi đi, tránh té ngã. 

Giảm dần độ khó ở các lượt sau.


 Trò chơi bắt chạch trong chum

Trò chơi ném còn 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống