Trò chơi lục vân tiên

1 Chuẩn bị

Thuộc bài đồng dao: Hãy thuộc bài đồng dao đơn giản sau

Câu 1: Văn Tiên cõng mẹ chạy vô. Đụng phải cái xô cõng mẹ chạy ra.

Câu 2: Văn Tiên cõng mẹ chạy ra. Đụng phải cây đa cõng mẹ chạy vô.

2 Cách chơi trò lục vân tiên

Chia đội: Người chơi chia làm 2 đội. Mỗi đội chọn 1 câu, lần lượt đọc đồng thanh.

Đọc thôi: Đội 1 chọn những từ có vần 'ô' (cái ô, xe thô... ) để ráp vào từ 'cái xô' trong câu. Đội 2 chọn những từ có vần 'a' (cụ già, con la... ) để ráp vào từ 'cây đa' trong câu.

3 Luật chơi

Đội nào không tìm được từ đúng vần, hoặc mất nhịp là thua.

4 Ghi chú

Năng lực người quản trò: giọng nói to, rõ, đúng giọng, thuộc lời.

Tình huống phát sinh và cách xử lí: khi người chơi dùng những từ thô tục (cái bô...) thì bổ sung luật chơi.


 Trò chơi if you're happy

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống