Trò chơi mìn nổ

1 Chuẩn bị

Địa điểm: trong phòng hoặc ngoài trời

2 Cách chơi trò chơi mìn nổ

Tìm và chọn 1 vật dụng: Người chơi cùng ngồi thành vòng tròn, tìm 1 vật dụng nào đó vừa tầm tay: trái banh, cái khăn...

Vừa hát vừa chuyền banh: Người chơi vừa ca hát vừa chuyền banh. Bài ca đã dứt mà ai còn cầm trái banh tức là bị mìn nổ trúng. Em đó sẽ bị phạt vì chậm tay

3 Ý nghĩa trò chơi

Tập luyện cho người chơi biết quan sát, khả năng nhanh nhạy và óc phán đoán.

4 Luật chơi

Trái banh phải được chuyền từ người này sang người khác, kế tiếp. Khi "mìn nổ" trúng vào ai, người ấy phải tự xác nhận, không được liệng banh sang bạn


 Trò chơi truy tìm nhạc trưởng

Trò chơi truyền điện 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống