Trò chơi này bạn vui

1 Chuẩn bị

Địa điểm: trong phòng hoặc ngoài trời

2 Cách chơi trò chơi này bạn vui

Quản trò tập cho mọi người hát: Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ đôi tay (2 lần). Này bạn vui mà muốn tỏ ra mà lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết. Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ đôi tay.

Quản trò hát, các thành viên vỗ tay: Quản trò hát hết câu 1 và câu 2, các thành viên vỗ tay 2 cái cho mỗi câu. Quản trò hát hết 2 câu tiếp theo, các thành viên vỗ tay 2 cái. Hát tiếp những lần sau, quản trò đổi thành: giậm đôi chân, gật đầu đi...

3 Luật chơi

Ai thực hiện không đúng theo quy định là phạm quy


 Trò chơi mưa rơi

Trò chơi bạn ơi hãy làm 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống