Trò chơi ném vòng cổ vịt

1 Chuẩn bị

Phiên: bằng tre (nứa) hình tròn đường kính 4-5m, có độ cao 0,8 - 0,9m.

Vịt: Thả vào trong đó 5 - 10 con vịt (loại vịt đàn lớn), xung quanh phên vẽ một vòn tròn cách phiên 1m làm vạch giới hạn (vạch đứng ném cho những người ném).

2 Cách chơi trò ném vòng cổ vịt

Nhận vòng nhựa: Người chơi đứng xung quanh ngoài vạch giới hạn mỗi người được lĩnh 3 vòng nhựa.

Tìm cách ném: Trong thời gian 3-5 phút mỗi người chơi phải tìm cách ném thế nào cho vòng rơi mắc vào cổ một con vịt nào đấy.

Cách tính điểm: Mỗi vòng trúng cổ mắc vào một con vịt được phần thưởng con vịt đó hoặc thay bằng một con vịt khác hoặc một phần thưởng khác tùy tính chất và kinh phí của cuộc chơi.

3 Luật chơi

Không được cầm một vật gì xua đuổi vịt. 

Không được xô đẩy người cùng chơi.

Mỗi người chơi có một loại vòng màu sắc khác nhau để theo dõi, xác định chính xác.

Nếu không thì phải có trọng tài phát hiện ngay từng trường hợp.

Người chơi nào làm đổ cột, gãy cót quây, hoặc vì cay cú ném mạnh vào đầu vịt thì bị mất lượt chơi hoặc phải làm lại sân chơi.


 Trò chơi cà kheo

Trò chơi ném vòng cổ chai 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống