Trò chơi nhảy bao bố

1 Chuẩn bị

Bao bố

2 Cách chơi trò nhảy bao bố

Phổ thông

Chia đội: Người chơi chia làm 2 đội trở lên, mỗi đội phải có số người bằng nhau. Mỗi đội xếp thành một hàng dọc trước mức xuất phát, bước vào trong bao bố hai tay giữ lấy miệng bao.

Vẽ vạch đích: Tùy theo thể lực và khuôn viên mà ban tổ chức vẽ vạch đích xa hay gần (thông thường là 10m)

Xuất phát: Sau khi nghe lệnh xuất phát người đứng đầu mỗi đội sẽ nhảy đến đích; khi nào người thứ nhất nhảy về đến đích thì người thứ 2 tiếp theo mới bắt đầu nhảy.

Tiếp tục lần lượt: Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng; đội nào có tất cả thành viên về trước thì đội đó thắng

Nhảy bao bố đôi

Chia làm 2 đội: Chia làm hai đội trở lên, mỗi đội phải có số người bằng nhau. Mỗi đội xếp thành một hàng dọc trước mức xuất phát, bước vào trong bao bố hai tay giữ lấy miệng bao.

Vẽ vạch đích: Tùy theo thể lực và khuôn viên mà ban tổ chức vẽ vạch đích xa hay gần (thông thường là 10m)

Xuất phát: Sau khi nghe lệnh xuất phát 2 người đứng đầu mỗi đội bắt đầu nhảy đến đích; khi nào cặp thứ nhất nhảy về đến đích, thì cặp thứ hai mới bắt đầu nhảy.

Tiếp tục lần lượt: Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng; đội nào có tất cả thành viên về trước thì đội đó thắng

3 Luật chơi

Người chơi nào nhảy trước hiệu lệnh xuất phát là phạm luật, người trước chưa nhảy đến mức quy định mà người sau đã bắt đầu nhảy cùng phạm luật.

Không được bỏ bao ra khi nhảy chưa đến đích.

Nếu bị ngã trong quá trình nhảy thì phải đứng lên chỉnh lại bao bố rồi mới được nhảy tiếp.

4 Ghi chú

Di chuyển cẩn thận, tránh xô đẩy.

Dọn sạch sẽ đoạn đường thi, có người kẻ chia làn đường thi.


 Trò chơi ngậm muỗng vớt bi

Trò chơi nấu cơm: đua thuyền nan, Quang Trung hay nhất 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống