Trò chơi suy luận

1 Cách chơi trò chơi suy luận

Chia làm 2 nhóm trong đó có 1 trọng tài: Số các em tham gia trò chơi từ 10 đến 15 em chia ra làm 2 nhóm, trong số đó cử một em làm trọng tài

Trọng tài cho 2 nhóm bốc thăm xem bên nào sẽ được đố trước: Thí dụ nhóm A được đố trước

Cử người lên nói nhỏ với trọng tài: Sau khi cả nhóm đã hội ý với nhau và nói với trọng tài ví dụ: Chúng tôi đố con gà

Nhóm A quay sang nhóm B kể ra một số đặc điểm để nhóm B suy luận: Thí dụ: Nó có lông, nó có mỏ, nó có móng, nó có đuôi... Nếu nhóm A kê ra đủ 10 chi tiết (là tối đa) mà nhóm B vẫn không đoán được hoặc đoán sai là bị thua

2 Ý nghĩa trò chơi

Tập cho các em biết phát huy trí tưởng tượng, sự suy luận chính xác và có tinh thần đồng đội

3 Luật chơi

Bên bị đố chỉ được nói tối đa 3 lần và chỉ 1 người trả lời


 Trò chơi đi săn

Trò chơi cử đại sứ 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống