Trò chơi tôi yêu tôi thương

1 Chuẩn bị

Bài hát: Thuộc bài hát bên dưới

Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương.

Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương.

Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương.

Sau lưng tôi là người tôi yêu tôi thương.

Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi.

Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi.

Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó.

Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây.

2 Cách chơi trò tôi yêu tôi thương

Vừa hát vừa làm động tác: Thành viên vừa hát vừa thực hiện các động tác cử điệu.

Bên phải tôi là... : Vỗ vai người ngồi bên phải.

Bên trái tôi là...: Vỗ vai người ngồi bên trái.

Trước mặt tôi là ...: Vỗ vai người ngồi trước mặt.

Sau lưng tôi là ...: Người chơi vỗ vai người ngồi đằng sau.

Người tôi yêu ... bên phải của tôi: Vuốt nhẹ gò má người bên phải.

Người tôi yêu ...  bên trái của tôi: Vuốt nhẹ gò má người bên trái.

Người tôi yêu ... xung quanh tôi đó: Vỗ tay theo nhịp.

Người tôi yêu ... xung quanh tôi đây: Người chơi vỗ tay theo nhịp.

Hát hết bài hát: Khi hát hết bài hát, quản trò nói 'một bạn ôm một bạn!', thành viên chọn cặp đôi, hai bạn ôm vai nhau.

Đổi: Sau mỗi lượt bài hát, thành viên phải chọn cặp đôi mới. Thực hiện lại cả bài cho đến khi kết thúc trò chơi.

Ai chọn lại cặp đôi cũ hoặc không chọn được cặp đôi là phạm quy.

3 Ghi chú

Về an toàn: tránh tiếp xúc vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể.

Về năng lực người quản trò: giọng nói to, rõ, hát đúng giọng, thuộc lời bài hát.

Về tình huống phát sinh và cách xử lí: người chơi ngại không dám thể hiện trong trò chơi. Quan sát các thành viên không thực hiện theo yêu cầu.


 Trò chơi vỗ tay lên đi

Trò chơi if you're happy 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống