Trò chơi truy tìm nhạc trưởng

1 Chuẩn bị

Địa điểm: ngoài trời

2 Cách chơi trò chơi truy tìm nhạc trưởng

Quản trò chọn 1 người bước ra ngoài vòng: Người chơi ngồi xếp thành vòng tròn. Quản trò chọn 1 người bước ra ngoài vòng

Quản trò chỉ định nhạc trưởng: Tất cả người chơi cùng hát (bắt) 1 bài hát. Quản trò chỉ định bất kỳ người nào trong vòng tròn làm nhạc trưởng. Bài hát được hát lên thì người được chỉ định sẽ thay đổi động tác và tất cả người chơi phải làm theo nhạc trưởng

Tìm nhạc trưởng: Trong khi đó, người đứng bên ngoài bước vào vòng tròn, tìm xem ai là người nhạc trưởng. Người nào bị bắt trúng, sẽ phải vào vòng thay thế bạn

3 Mục tiêu và ý nghĩa trò chơi

Tập luyện cho người chơi biết quan sát khả năng nhanh nhạy và óc phán đoán

4 Luật chơi

Trong khi quan sát, người đứng giữa có thể bắt ngay người đóng vai trò đổi động tác (nhạc trưởng) chớ không cần phải đợi đến khi chấm dứt bài hát. Nếu chỉ sai, người này sẽ bị phạt và phải tìm lại. Nếu số lượng đông, có thể chọn 2 người ra tìm nhạc trưởng. Thời gian chơi từ 5 đến 10 phút


 Trò chơi nào cùng chuyền

Trò chơi mìn nổ 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống