Trò chơi tự hào lịch sử dân tộc

1 Chuẩn bị

Địa điểm: trong phòng hoặc ngoài trời

2 Cách chơi trò chơi tự hào lịch sử dân tộc

Quản trò hô một chữ đầu của tên danh nhân và chỉ: Người chơi ngồi hình vòng tròn, Quản trò đứng giữa sân, bắt đầu hô một chữ nào của tên danh nhân và chỉ vào bất kỳ người nào

Trả lời tên có chữ cái khùng khớp: người được chỉ phải trả lời được tên của một danh nhân lịch sử tên có chữ cái khùng khớp với chữ cái người quản trò hô

Thí dụ: Quản trò hô chữ H và chỉ người nào, người ấy phải nói đúng tên Hùng Vương hoặc bất kỳ tên một danh nhân nào có chữ đầu là H. Trò chơi sẽ khó hơn và vui hơn nếu quản trò nói liên tiếp 2 chữ đầu của một tên, Ví dụ quản trò hô Q và T là Quang Trung

3 Ý nghĩa

Rèn luyện khả năng ghi nhớ và phát triển trí nhớ cho người chơi. Bên cạnh đó, còn giúp người chơi tăng cường tinh thần tự hào dân tộc

4 Luật chơi tự hào lịch sử dân tộc

Người chơi bắt buộc phải trả lời được tên của vị danh nhân trong vòng 3 tiếng đếm. Nếu người chơi nào không trả lời được hoặc nói vấp sẽ bị thua


 Trò chơi xếp chữ

Trò chơi đố thơ 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống