Trò chơi xây nhà

1 Chuẩn bị

Số lượng chơi: Càng đông càng vui

2 Cách chơi trò xây nhà

Quản trò hát: Quản trò hát 1 câu bất kỳ

Người chơi làm theo: Người chơi làm theo các động tác gợi ý trong đó

Xây nhà - 1 tầng (đập 2 tay lên đùi)

Xây nhà - 2 tầng (đập 2 tay lên vai)

Xây nhà - 3 tầng (đập 2 tay lên đầu).

Trên cát - ú ... u .. ầm (nghiên ngã, ngồi bệt xuống).

Trên cát - Vững bền (đứng dang chân, giơ cao 2 tay).

3 Ghi chú

Nếu bạn là Cơ Đốc Nhân có thể chế lại trò này thành xây nhà trên đá và trên cát...


 Trò chơi vui sống bên nhau

Trò chơi ước mơ 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống