Trò chơi xòe - nắm

1 Cách và luật chơi trò chơi xòe nắm

Quản trò quy định về động tác: Xòe: đưa một tay về phía trước và mở lòng bàn tay ra; Nắm: đưa một tay về phía trước và nắm chặt lòng bàn tay. Quản trò nói và thực hiện động tác

Các thành viên làm theo: Các thành nói và thực hiện theo

Quản trò sẽ nói và làm khác nhau: Ví dụ: hô "xòe" nhưng động tác là "nắm"..

Thua: Ai thực hiện không đúng theo quy định là phạm quy. Quản trò có thể quy định "làm ngược". Ví dụ như khi quản trò hô "xòe" nhưng người chơi phải nói và làm là "nắm"

2 Mục tiêu và ý nghĩa trò chơi

Rèn luyện phản xạ nhanh nhạy, tăng cường khả năng lắng nghe và vận động của người chơi

3 Ghi chú

Có thể kết hợp với các trò chơi khác để tăng tính hấp dẫn và độ khó của trò chơi như: Trò chơi thụt - thò, trò chơi cao - thấp - dài - ngắn . Cũng có thể quy định người chơi làm xuôi theo quản trò hoặc làm ngược lại yêu cầu của người quản trò


 Trò chơi thụt - thò

Trò chơi Đô-rê-mon 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống