Giới thiệu về trò chơi dân gian

Với ước ao cung cấp một kho trò chơi dân gian đủ thể loại đáp ứng nhu cầu của mọi người. Nay chúng tôi tôi ra mắt website Trò chơi dân gian, nhằm đeo đuổi mục đích ấy

- Bảo tồn văn hóa Việt, những trò chơi gắn liền với tuổi thơ mà có thể lắm ở xã hội hiện đại chúng không còn phổ biến nữa

- Kho tham khảo miễn phí cho cộng đồng, nơi mọi người có thể sử dụng, nhất là cho có dịp teambuilding, phá băng tại nhà thờ, đi chơi theo nhóm v.v..

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay