Trò chơi đi hài bảy dặm

1 Chuẩn bị

Hài: mỗi đội chơi gồm 2 chiếc

2 Cách chơi trò đi hài bảy dặm

Chia đội: Chia người chơi thành nhiều đội chơi khác nhau, tùy vào số lượng người chơi để quy định số lượng người trong mỗi đội - mỗi đội chỉ nên dưới 5 thành viên để tiện thiết kế chiếc hài.

Đứng thành đường thẳng: Người chơi đứng thành đường thẳng (nếu có nam nữ thì đứng xen kẽ nhau) trên 1 đôi hài.

Hiệu lệnh trọng tài: Khi có hiệu lệnh trọng tài, các đội cùng tiến về phía trước tới vạch quy định của ban tổ chức rồi quay về đích trên đoạn đường dài 10m.

Chiến thắng: Đội nào đưa toàn bộ đôi hài qua vạch đích trước, đội đó chiến thắng.

3 Luật chơi

Trong quá trình đi trên đôi hài, cah6n của người tham gia không được chạm đất (chân luôn luôn ở trên đôi hài).

Và không được làm hỏng đôi hài.

Đội nào vi phạm sẽ bị xử thua.

4 Ghi chú

Có thể thay thế chiếc hài bằng chiếc ghe (thuyền) nhỏ hoặc là tấm ván.


 Trò chơi chùm nụm

Trò chơi kéo co 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống