Trò chơi nhanh trí

1 Chuẩn bị

Bóng hoặc bong bóng

Ngoài trời

2 Cách chơi trò chơi nhanh trí

Đứng thành vòng tròn và chuyền bóng: Người chơi tập trung sau đó đứng thành vòng tròn và tiến hành chuyền bóng cho nhau

Vừa chuyền vừa nói chữ: Người chơi vừa chuyền vừa nói bắt kỳ chữ gì

Người bắt bóng trả lời: Trả lời với chữ có phụ âm đầu của người hỏi hoặc chữ trả lời có liên quan chữ trước

Ví dụ: Người chuyền bóng nói 'đầu' thì người nhận bóng nói 'đá' hoặc người chuyền bóng nói 'đàn' thì người nhận bóng nói 'ông'

3 Ý nghĩa

Rèn luyện khả năng ghi nhớ, phát triển trí nhớ và tăng cường khả năng ngôn ngữ của người chơi.

4 Luật chơi

Người nhận óng trong vòng 15 giây phải nói được từ tiếp theo. Nói sai hoặc không nói được là thua, phải ra khỏi hàng


 Trò chơi đố thơ

Trò chơi làm ngược lại 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống